Hoofdsponsor IFR IPO 2018

 

             ZOOBIO.NL

                Alles voor honden

 

                    

                     

                       

                        Clubblad NRC

                      Alleen voor leden   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   Reglementen enz. Commissie

    Werkhonden Raad v Beheer

 

 

 

           

 

                     

                                                             

      

 

   

 

        

         

 

 

 

 

Aanmelden NRC Africhtingskampioenschap

NRC Africhtingkampioenschap 2018  georganiseerd in samenwerking met de N.R.C. Rottweilerwerkgroep Roosendaal op zondag 1-7-2018

Een kopie stamboom en een kopie van het Logboek mailen naar: Fannie Pennings, E-mail: w.vanmelis@kpnmail.nl, of per post naar: F. Pennings, Nachtegaal 3, 5763 BK Milheeze.

Vragen: Fannie Pennings,E-mail:  w.vanmelis@kpnmail.nl of Tel +31 622468251

SLUITING VAN DE INSCHRIJFDATUM:  19-6-2018

Het inschrijfgeld à  22,50 € kunt u overmaken op bankrekeningnummer  NL54RABO 033 67 20 130 t.n.v. N.R.C. te Baarn  o.v.v. NRC AK 2018.  Aanmelding is pas geldig nadat betaling binnen is bij de NRC.

Inschrijver verklaart dat, voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond, gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet verkeerd heeft in omstandigheden waardoor gevaar voor besmettelijke hondenziekte of enig andere ziekte van besmettelijke aard te vrezen valt.

Hij/zij verklaart voorts  de hond niet te zullen inzen­den, indien aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd nog mochten voordoen.

Hij/zij verklaart zich te zullen houden aan bepalingen, regle­menten en statuten van de Raad van Beheer.

Keurmeesters: A: B. Kleinhesselink,    B: W. v. Dijk,   C: H. Hengelman            .

Pakwerkers: Gert-Jan Verweij en Sylvano Baas.  Spoorlegger: Henk Graas

De organiserende vereniging is niet aansprakelijk voor ontvreemding of verlies van eigendommen en/of honden  of schade toegebracht aan eigendommen, honden en personen. 

*: Moet ingevuld worden

*
*
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
(dd-mm-jjjj)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Ogenblik a.u.b. ...