Hoofdsponsor IFR IPO 2018

 

             ZOOBIO.NL

                Alles voor honden

 

                    

                     

                       

                        Clubblad NRC

                      Alleen voor leden   

 

 

 

 

 

 

 

        

   Reglementen enz. Commissie

    Werkhonden Raad v Beheer

 

 

 

           

 

                     

                                                             

      

 

   

        

 

         

 

 

 

 

Aanmelden NRC kampioenschap speuren

N.R.C. Nederlands Kampioenschap Speuren 2017

 

Georganiseerd door de N.R.C. in samenwerking met RW Made op zondag 05-11-2016

 

SLUITINGSDATUM  VAN INSCHRIJVING:  29-10-2017

 

Het inschrijfgeld à  22,50 € kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL55 RABO 0126 6571 06 t.n.v. NRC .  Aanmelding is pas geldig nadat betaling binnen is bij de NRC.

Ondergetekende verklaart dat, voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond, gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet verkeerd heeft in omstandigheden waardoor gevaar voor besmettelijke hondenziekte of enig andere ziekte van besmettelijke aard te vrezen valt.

Hij/zij verklaart voorts  de hond niet te zullen inzen­den, indien aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd nog mochten voordoen.

Hij/zij verklaart zich te zullen houden aan bepalingen, regle­menten en statuten van de Raad van Beheer.

Keurmeester: A. Broekhuizen

Spoorleggers: 

 

 

De NRC houdt zich het recht voor inschrij­vingen zonder opgaaf van reden te weigeren.

De organiserende vereniging is niet aansprakelijk voor ontvreem­ding of verlies van eigendommen en/of honden of schade toege­bracht aan eigendommen, honden en personen.

*: Moet ingevuld worden

*
*
*
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
(dd-mm-jjjj)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
(dd-mm-jjjj)
*


Ogenblik a.u.b. ...