Hoofdsponsor IFR IPO 2018

   

 

             ZOOBIO.NL

                Alles voor honden

 

                    

                     

 

           

 

                       

                        Clubblad NRC

                      Alleen voor leden   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

   Reglementen enz. Commissie

    Werkhonden Raad v Beheer

 

 

 

           

 

                     

                                                             

      

 

   

 

        

         

 

 

 

 

Aanvragen NRC africhtingsinsigne

Aanvraagprocedure

 

Ieder lid van de Nederlandse Rottweiler Club (NRC) kan bij het NRC Hoofdbestuur afdeling Sporthonden (NRC HB) een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een NRC africhtingsinsigne.

 

Zie ook de voorwaarden voor het verkrijgen van een africhtingsinsigne.

 

Indien de aanvrager meent aan de voorwaarden te voldoen, dan vult deze een daarvoor bestemd formulier in. Daarnaast worden kopieën van de resultaten zoals vermeld in het werkhondenboekje van de Raad van Beheer als bewijs meegestuurd.

 

Het NRC HB Sporthonden controleert het ingezonden formulier en geeft / controleert de punten voor ieder ingebracht behaald certificaat.

 

Het totaal aantal punten geeft aan welk africhtingsinsigne van toepassing is.

 

De aanvrager wordt geïnformeerd over het totaal aantal punten.

 

Indien aanvrager akkoord is dan wordt betreffende africhtingsinsigne door de NRC penningmeester besteld bij een goudsmit.

 

  • Het bronzen africhtinginsigne

  • Het zilveren africhtinginsigne (is een verzilverd insigne)

  • Het gouden africhtinginsigne (is een verguld insigne)

  • Het goud met briljant africhtinginsigne (is een verguld met zirkonia insigne)

 

De aanvrager wordt door de NRC secretaris uitgenodigd voor de eerstvolgende ALV, om zijn/haar insigne in ontvangst te nemen.

 

De NRC houdt een lijst bij van leden die een africhtingsinsigne hebben aangevraagd en ontvangen.

 

 

NRC – Reglement Africhtingsinsigne

Voorwaarden voor het verkrijgen van africhtingsinsignes

 

 • Ieder lid van de Nederlandse Rottweiler Club (NRC) kan bij het NRC Hoofdbestuur afdeling Sporthonden (NRC HB) een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een NRC africhtingsinsigne, mits aan onderstaande voorwaarden is voldaan.

 

 • De vastgestelde punten voor een africhtingsinsigne kunnen alleen worden behaald met een stamboom Rottweiler.

 

 • Aanvragen voor een africhtingsinsigne moeten worden ingediend binnen een jaar na het behalen van het voor het desbetreffende africhtinginsigne benodigde aantal punten. Het aanvragen dient te geschieden op een daarvoor bestemd formulier en vergezeld te gaan van kopieën van de resultaten zoals vermeld in het werkhondenboekje van de Raad van Beheer.

 

 • Punten kunnen worden behaald op africhtingevenementen georganiseerd door de FCI / Raad van Beheer (RvB) erkende evenementen met door de FCI / RvB erkende africhtings keurmeesters en door de FCI / RvB erkende africhtingscertificaten, welke in het puntenwaarderingssysteem van dit reglement zijn vermeld.

 

 • Alleen punten behaald door de geleider met een door hem opgeleide en voorgebrachte hond voor het desbetreffende IPO certificaat zijn geldig voor dit reglement. Behaalde punten komen op naam van de geleider en niet op naam van hond of eigenaar van de hond.

 

 • Het uitlenen van gecertificeerde honden, ter herhaling van een bepaald certificaat, aan een andere geleider om deze in de gelegenheid te stellen punten te behalen voor een africhtinginsigne is niet toegestaan.

 

 • Bij overdracht van een gecertificeerde hond kunnen eerst punten voor een africhtinginsigne worden behaald indien de nieuwe eigenaar/geleider de hond tenminste één jaar aantoonbaar heeft voorgebracht en als het laatst behaalde gelijkwaardig certificaat van de vorige eigenaar/geleider tenminste één jaar oud is. Indien er sprake is van een nieuwe geleider dient men dit binnen een maand na overdracht schriftelijk te melden bij de NRC HB. Indien er sprake is van een nieuwe eigenaar is de datum op de stamboom maatgevend.

 

 • Het africhtinginsigne van de NRC staat op naam van de geleider van de hond(en) en is niet overdraagbaar aan een ander persoon. Een africhtingsinsigne wordt slechts eenmaal per geleider uitgereikt.

 

 • Het onrechtmatig dragen van een NRC-africhtinginsigne is verboden.

 

 • Indien een geleider op een examen/wedstrijd dat/die zich uit kan strekken over meerdere dagen, twee of meerdere honden voorbrengt, onverschillig in welke klasse, kan hij/zij voor elke hond punten verkrijgen, indien niet wordt gehandeld in strijd met de reglementen.

 

 • Het VZH, IPO-VO, IPO1, IPO2, UV, GG1, GG2 en RH1 examen wordt eenmaal per hond gewaardeerd. Het IPO3, SpH1, SpH2 en RH2 mogen onbeperkt worden herhaald.

   

 • Honden van zeven jaar en ouder mogen in een lagere klasse worden voorgebracht ter verkrijging van punten volgens dit reglement.

 

 • Het benodigde aantal punten om een africhtinginsigne te behalen bedraagt voor:  

  • Het bronzen africhtinginsigne:                                        25 punten. 

  • Het ‘zilveren’ africhtinginsigne: (verzilverd)                    50 punten. 

  • Het ‘gouden’ africhtinginsigne: (verguld)                       100 punten. 

  • Het ‘goud met briljant’ africhtinginsigne: (verguld)       250 punten.

 

 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het NRC HB. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Puntentelling voor het africhtingsinsigne

Soort evenement

Geslaagd

Voldoende

Goed

Zeer Goed

Uitmuntend

G&G I

1

 

 

 

 

G&G II

2

 

 

 

 

G&G III

3

 

 

 

 

G&G Wedstrijd

+2

 

 

 

 

UV/AD

4

 

 

 

 

VZH/HB

1

 

 

 

 

IPO-VO

 

1

3

4

5

IPO I

 

3

5

7

9

IPO II

 

4

6

8

10

IPO III

 

5

8

10

12

IPO Wedstrijd

 

+2

+4

+7

+10

NRC Kampioenschap Africhting

 

+4

+7

+10

+15

Nederlands Kampioenschap CWH

 

+6

+10

+15

+20

Wereldkampioenschap IFR

 

 

+8

+15

+20

+25

Wereldkampioenschap FCI

 

+10

+20

+25

+30

SpH I

 

3

5

7

9

SpH II

 

6

8

10

12

SpH FCI Wedstrijd / IPO FH

 

10

14

16

18

NRC Kampioenschap Speuren

 

+4

+7

+10

+15

IPO-R RH-G

3

 

 

 

 

IPO-R RH A (Sp, V, P, L en W)

 

1

3

5

7

IPO-R RH B (Sp, V, P, L en W)

 

2

4

6

8

IPO-R Wedstrijd

 

+2

+4

+7

+10

 

Voor IPO deelexamens of wedstrijden die bestaan uit een of twee onderdelen van het desbetreffende reglement geldt de volgende puntenwaardering:

Soort evenement

Voldoende

Goed

Zeer Goed

Uitmuntend

Afdeling A - Speuren

1

2

3

4

Afdeling B - Appel

1

2

3

4

Afdeling C - Manwerk

1

2

3

4

Omdat slechts een gedeelte van het programma wordt uitgevoerd worden voor deze wedstrijden geen extra punten toegekend!

 

 


Ogenblik a.u.b. ...