Hoofdsponsor IFR IPO 2018

   

 

             ZOOBIO.NL

                Alles voor honden

 

                    

                     

                       

                        Clubblad NRC

                      Alleen voor leden   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   Reglementen enz. Commissie

    Werkhonden Raad v Beheer

 

 

 

           

 

                     

                                                             

      

 

   

 

        

         

 

 

 

 

Aanmelden NRC Combiwedstrijd

De NRC Combiwedstrijd 2018  wordt georganiseerd in samenwerking met de N.R.C. Rottweilerwerkgroep Flevoland te Almere op zondag 7-10-2018

Gelijktijdig met aanmelden een kopie stamboom en een kopie van het Logboek mailen naar: Pascal Spaan, E-mail: pascalspaan@online.nl, of per post naar: P. Spaan, Burg. J.Zijpweg 23, 1606 MK Venhuizen. Ook voor vragen kunt je daar terecht.

 

SLUITING VAN DE INSCHRIJFDATUM:  23-9-2017

Het inschrijfgeld à  22,50 € kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL54RABO 033 67 20 130 t.n.v. N.R.C. te Baarn o.v.v. NRC Combi 2018. 

Inschrijver verklaart dat, voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond, gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet verkeerd heeft in omstandigheden waardoor gevaar voor besmettelijke hondenziekte of enig andere ziekte van besmettelijke aard te vrezen valt.

Hij/zij verklaart voorts  de hond niet te zullen inzen­den, indien aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd nog mochten voordoen.

Hij/zij verklaart zich te zullen houden aan bepalingen, regle­menten en statuten van de Raad van Beheer.

Keurmeesters: Exterieur: Y Bekkers, IPO/VZH: R. de Jong

Pakwerkers: Catharina de Leeuw.

Uiteraard moeten de werkhondenboekjes ingeleverd worden voor aanvang van de wedstrijd echter komt de uitslag er niet in te staan omdat het een bijzondere wedstrijd is.

De organiserende vereniging is niet aansprakelijk voor ontvreemding of verlies van eigendommen en/of honden  of schade toegebracht aan eigendommen, honden en personen.

*: Moet ingevuld worden

*
*
*
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
(dd-mm-jjjj)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Ogenblik a.u.b. ...