Hoofdsponsor IFR IPO 2018

 

             ZOOBIO.NL

                Alles voor honden

 

                    

                     

                       

                        Clubblad NRC

                      Alleen voor leden   

 

 

 

 

 

 

 

        

   Reglementen enz. Commissie

    Werkhonden Raad v Beheer

 

 

 

           

 

                     

                                                             

      

 

   

 

   

        

 

         

 

 

 

 

Aanvragen africhtings insigne

Aanvraagprocedure

 

Ieder lid van de Nederlandse Rottweiler Club (NRC) kan bij het NRC Hoofdbestuur afdeling Sporthonden (NRC HB) een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een NRC africhtingsinsigne.

 

Zie ook de voorwaarden voor het verkrijgen van een africhtingsinsigne.

 

Indien de aanvrager meent aan de voorwaarden te voldoen, dan vult deze een daarvoor bestemd formulier in. Daarnaast worden kopieën van de resultaten zoals vermeld in het werkhondenboekje van de Raad van Beheer als bewijs meegestuurd.

 

Het NRC HB Sporthonden controleert het ingezonden formulier en geeft / controleert de punten voor ieder ingebracht behaald certificaat.

 

Het totaal aantal punten geeft aan welk africhtingsinsigne van toepassing is.

 

De aanvrager wordt geïnformeerd over het totaal aantal punten.

 

Indien aanvrager akkoord is dan wordt betreffende africhtingsinsigne door de NRC penningmeester besteld bij een goudsmit.

 

    • Het bronzen africhtinginsigne
    • Het zilveren africhtinginsigne (is een verzilverd insigne)
    • Het gouden africhtinginsigne (is een verguld insigne)
    • Het goud met briljant africhtinginsigne (is een verguld met zirkonia insigne)

 

De aanvrager wordt door de NRC secretaris uitgenodigd voor de eerstvolgende ALV, om zijn/haar insigne in ontvangst te nemen.

 

De NRC houdt een lijst bij van leden die een africhtingsinsigne hebben aangevraagd en ontvangen.


Ogenblik a.u.b. ...