Hoofdsponsor IFR IPO 2018

   

 

             ZOOBIO.NL

                Alles voor honden

 

                    

                     

 

           

 

                       

                        Clubblad NRC

                      Alleen voor leden   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

   Reglementen enz. Commissie

    Werkhonden Raad v Beheer

 

 

 

           

 

                     

                                                             

      

 

   

 

        

         

 

 

 

 

Financiering IFR deelname

  • Reiskosten coach vallen onder normale declaratie regels voor bestuursleden.
  • Alle verdere kosten worden gefinancierd uit sponsorgelden.
  • Sponsorbijdrage Apport aan NRC komt ten goede sponsorpot IFR team
  • Deelnemers zoeken samen met NRC sponsoren.
  • Sponsoren worden vermeld op website.
  • Sponsoren kunnen op kleding vermeld worden indien minimaal € 150 gesponsord wordt.
  • Rest sponsorgeld wordt gelijk verdeeld over deelnemers en coach.

 

Deze criteria zijn van kracht met ingang van 2016


Ogenblik a.u.b. ...