Hoofdsponsor IFR IPO 2018

   

 

             ZOOBIO.NL

                Alles voor honden

 

                    

                     

 

           

 

                       

                        Clubblad NRC

                      Alleen voor leden   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

   Reglementen enz. Commissie

    Werkhonden Raad v Beheer

 

 

 

           

 

                     

                                                             

      

 

   

 

        

         

 

 

 

 

Dek- & nestberichten op site

Klik hier voor formulier dekaangifte

 

Binnen twee weken na ontvangst van een dekbericht en de betaling van € 25. (Buitenlandse teef € 50) wordt het dekbericht op de site vermeld.

Banknr: NL 54 RABO 0336720130

* Het dekbericht wordt verwijderd:

  • Zodra nestbericht ontvangen is en nestcontrole betaald is wordt het verplaatst naar nestberichten. (indien gewenst.)
  • Zodra bericht ontvangen is dat het nest geboren is niet geplaatst behoeft te worden.
  • Zodra bericht ontvangen is dat teef leeg is.
  • Bij geen bericht wordt het 70 dagen na dekking automatisch verwijderd.
  •  

Klik hier voor aanmelden nest.

 

Nestbericht op site

Na aanmelding nestaangifte via formulier op website en betaling van € 50 nestcontrole kosten wordt het nest, indien gewenst, binnen twee weken op de site geplaatst. Indien niet voor plaatsing van het dekbericht betaald is moet € 75 betaald worden. Banknr: NL 54 RABO 0336720130

  • Fokker ontvangt een e-mail met informatie over nestcontrole.
  • Indien er geen levende pups overblijven om gecontroleerd te worden, wordt € 50 teruggestort.
  • Als de pups binnen zes weken geplaatst zijn moet dit gemeld worden zodat het nest verwijderd kan worden van de site.
  • Als de pups zes weken oud zijn worden ze automatisch van de site verwijderd.
  • Verlenging of weer plaatsing voor telkens één week is mogelijk door tijdig een mailtje te sturen naar het adres op het bericht of hier.

 


Ogenblik a.u.b. ...