Hoofdsponsor IFR IPO 2018

   

 

             ZOOBIO.NL

                Alles voor honden

 

                    

                     

 

           

 

                       

                        Clubblad NRC

                      Alleen voor leden   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

   Reglementen enz. Commissie

    Werkhonden Raad v Beheer

 

 

 

           

 

                     

                                                             

      

 

   

 

        

         

 

 

 

 

Jongehondendag organisatie met WG

AFSPRAKEN JONGEHONDENDAG BIJ DE NRC WG...............

OP ................

 

Overzicht voorwaarden en afspraken organisatie jonge hondendag NRC. De houder(s) en/of beheerder(s) van de Rottweiler Werkgroep .... verzorg(t)en en is verantwoordelijk voor een correcte en tijdige realisatie van onderstaande punten:

· Veld van voldoende afmetingen ( min +/- 3000 m2)

· De benodigde officiële goedkeuring van officiële instanties o.a. Gemeente , voor het organiseren / laten plaats vinden van een evenement binnen de desbetreffende Gemeente.

· Alle benodigde horeca vergunningen.

· Voldoende parkeergelegenheid. (+/- 100 a 150 auto’s).

· Voldoende overdekking voor horeca (eventueel tent in overleg met hoofdbestuur).

· Een goedwerkende geluidsinstallatie en een microfoon (Eventueel via bestuur - borg vereist).

· Hangt vlagen en spandoeken op in overleg met hoofdbestuur.

· Lint en reclame materiaal van Royal Canin gebruiken. Eventuele reclame en namen van andere voerfabrikanten mag niet zichtbaar zijn.

· Een afgesloten ruimte, van voldoende afmetingen, voor alle secretariaatswerkzaamheden, die niet direct toegankelijk is voor bezoekers en deelnemers.

· Voldoende stroomvoorziening en diverse verlengsnoeren i.vm. laptops in iedere ring enz. en op het secretariaat voor o.a. printers, PC’s en overige apparatuur waarvoor een stroomaansluiting nodig is.

· Een dierenarts die “stand by” kan zijn gedurende deze dag

· De mogelijkheid voor de sponsoren van de NRC om hun producten te laten zien c.q. te verkopen. (stands/marktkramen). Door het HB worden uitgenodigd: Apport, Borisinfo en het Kempisch dierencentrum. Standhouders met concurrerende producten zijn niet toegestaan.

· Voldoende medewerkers voor verlenen van hulp met parkeren. Het is noodzakelijk dat het parkeren in goede banen wordt geleid.

· Houdt +/-15 parkeerplaatsen vrij zo dicht mogelijk bij het terrein voor medewerkers en grote exposanten etc.

· Zorgt van 08.00 uur tot 10.00 uur voor 2 medewerkers bij secretariaat / afhaalpunt van

inschrijfnummers om assistentie te verlenen indien nodig.

· Zorgt voor minimaal 2 heren en 3 dames toiletten.

· Huurt 3 marktkramen met achterzeil en bouwt deze op.

In iedere ring een kraam, secretariaat / verkoop catalogi bij entree.

De medewerkers van de werkgroep zijn verantwoordelijk voor tijdige opbouw van de kramen en ringen, d.w.z. dat op tijdstip openen op het veld alles in orde is en gereed.

· Zorgt voor voldoende stoelen voor het gebruik in de ringen en in het secretariaat.

· Zorgt voor een emmer met zand/ scheppen bij elke ring i.v.m. ‘ongelukjes’ in de ring

· Zorgt voor handenwasgelegenheid voor de keurmeester(s) in de ringen.

· Verzorgt +/- 15 lunchpakketten voor o.a. de vrijwilligers en keurmeesters en ringpersoneel.

(e.v.t. lunchpakketten voor eventuele “eigen” medewerkers van de werkgroep).

· Verzorgt catering van alle door het hoofdbestuur opgegeven medewerkers.

· Verzorgt de verkoop van eten en drinken voor exposanten en bezoekers. ( Redelijke prijzen, alles voor rekening en opbrengst N.R.C. werkgroep).

· Houdt het veld schoon en zorgt voor voldoende afvalbakken op het veld.

· Zorgt voor voldoende drinkwater honden.

· Zorgt voor EHBO medewerkers.

· 's Morgens om 07.00 uur veld en kantine open.

· Opruimen van het veld wordt geregeld door de werkgroep.

· Een springkussen voor kinderen.

· Voor tegemoetkoming in de kosten ontvangt de werkgroep een bijdrage van

€ 500,00. van de N.R.C. (Betaling vindt plaats na afloop van het evenement en ontvangst van een factuur door de penningmeester van de N.R.C. middels bankoverschrijving/internetbankieren)

 

Voor akkoord namens de Nederlandse Rottweilerclub

d.d. …...........… Naam:...................................... Handtekening:.........................

 

Voor akkoord namens Rottweiler Werkgroep ……………..

d.d. .................. Naam:....................................... Handtekening:.......................


Ogenblik a.u.b. ...