Hoofdsponsor IFR IPO 2018

   

 

             ZOOBIO.NL

                Alles voor honden

 

                    

                     

 

           

 

                       

                        Clubblad NRC

                      Alleen voor leden   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

   Reglementen enz. Commissie

    Werkhonden Raad v Beheer

 

 

 

           

 

                     

                                                             

      

 

   

 

        

         

 

 

 

 

Beheer online programma's

Bevoegdheden online programma's

Inmiddels wordt er bij de NRC met meerder programma's online gewerkt. Het is belangrijk dat dit goed beheerd wordt daarom zijn daarover afspraken gemaakt in het bestuur. Het hoofdbestuur vindt dat het beheer een verantwoordelijkheid van het bestuur is. Het is belangrijk om het beheersbaar te houden, daarom zijn hiervoor steeds minimaal twee bestuursleden aangewezen zodat we niet afhankelijk zijn van één persoon waarbij onderling afgesproken is wie het dagelijkse beheer doet en wie de tweede persoon is die het over kan nemen indien nodig.

Afhankelijk van het programma kan aan andere bestuursleden en/of vrijwilligers toegang gegeven worden, zoveel mogelijk alleen voor het deel wat ze nodig hebben om de taak die ze binnen de NRC vervullen te kunnen uitvoeren. Het geheel moet niet alleen beheersbaar blijven maar ook werkbaar. Het blijft een dynamisch systeem waar regelmatig wisselingen in plaats vinden. Bijvoorbeeld voor het clubblad kan iemand eenmalig toegang krijgen als er iets leuks te melden valt. (uiteraard kan het ook altijd naar de redactie gemaild worden zodat die het plaatsen).

 

Op dit moment is het als volgt verdeeld.

 

ROA: Penningmeester en voorzitter

Clubblad: Secretaris en voorzitter

Catalogus opstellen: Fokzaken en voorzitter

ZooEasy: Fokzaken en voorzitter

Facebook: Fokzaken & Sportzaken

 

Wat betreft de ledenadministratie zijn er i.v.m. de nieuwe Europese wetten op de privacy extra maatregelen genomen. Er hebben maar drie mensen toegang, dat zijn: de ledenadministrateur, de penningmeester en de voorzitter. Zij hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

NAW gegevens van bestuur en vrijwilligers worden op de website gepubliceerd met alleen de noodzakelijke contact gegevens zoals naam, telefoonnummer en e-mail adres.

Ongevraagde e-mails naar meerdere personen worden in BCC verzonden zodat geen ongewenste verspreiding plaatsvindt.

De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger daarom verzoekt.


Ogenblik a.u.b. ...