Hoofdsponsor IFR IPO 2018

   

 

             ZOOBIO.NL

                Alles voor honden

 

                    

                     

 

           

 

                       

                        Clubblad NRC

                      Alleen voor leden   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

   Reglementen enz. Commissie

    Werkhonden Raad v Beheer

 

 

 

           

 

                     

                                                             

      

 

   

 

        

         

 

 

 

 

Kampioenschap africhting

N.R.C. – Reglement N.R.C. Kampioenschap Africhting

 

Algemeen

Het NKA  is een wedstrijd voor Rottweilers die wordt georganiseerd door de COS , in samenwerking met één van de N.R.C. Werkgroepen.

Toewijzing aan een N.R.C. Werkgroep geschiedt op basis van een vaststaand schema, hetgeen jaarlijks wordt vastgesteld in de najaarsvergadering met de N.R.C. Werkgroepen.

 

Voorwaarden voor deelname aan NKA voor geleiders en hun hond

De kwalificatie-eisen moeten gehaald worden in de periode vanaf de dag na het vorig NKA en de sluitingsdatum van het NKA waaraan men deelneemt.

Deelname is alleen mogelijk voor Rottweilers in bezit van een stamboom.

De deelnemende hond moet het africhtingcertificaat IPO III behaald hebben.

Eigenaar en geleider moeten N.R.C. lid zijn.

De deelnemende hond moet minimaal 270 punten behaald hebben bij een examen op eigen terrein.

De deelnemende hond moet minimaal 240 punten bepaald hebben op een wedstrijd of examen op vreemd terrein, in een land aangesloten bij de FCI.

Overige Voorwaarden

 

De NKA winnaar van het voorafgaande jaar plaatst zich automatisch voor het NKA van het huidig jaar. Maar dient zichzelf hier wel voor in te schrijven.

Alle deelnemers dienen ’s morgens bij aanvang van het NKA aanwezig te zijn.

In alle gevallen waarin deze criteria niet voorzien, of bij enig geschil in de toepassing daarvan, beslist de COS in overleg met het N.R.C. HB


Ogenblik a.u.b. ...