Hoofdsponsor IFR IPO 2018

   

 

             ZOOBIO.NL

                Alles voor honden

 

                    

                     

 

           

 

                       

                        Clubblad NRC

                      Alleen voor leden   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

   Reglementen enz. Commissie

    Werkhonden Raad v Beheer

 

 

 

           

 

                     

                                                             

      

 

   

 

        

         

 

 

 

 

Algemene info

Voor het goed functioneren hanteert iedere vereniging regels vervat in reglementen, criteria, procedures, afspraken voor organisatie evenementen enz. enz.

Veel regels zijn vaak alleen bij een bestuur bekend, afspraken vastgelegd in notulen enz.. Vooral bij wisselingen van bestuur is het dan zoeken “hoe doen we dat, wat is er afgesproken”.   

De leden hebben gevraagd om transparantie zodat voor iedereen alles duidelijk is en voorkomen wordt dat de schijn van willekeur ontstaat. Gevraagd is om alles op de website te publiceren. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig, het zijn er toch wel heel veel, daar kom je pas achter als je ze allemaal op een rijtje zet.

Dan moeten ze ook nog zodanig op de site geplaatst te worden dat ze op logische wijze gevonden kunnen worden. Diverse leden hebben hieromtrent ideeën gemaild. Sommige leken eerst heel doelmatig maar door het groeiende aantal werd het toch weer moeilijk.

Vooral het werken met een hoofdmenu en daarna submenu's vonden velen ongewenst. Toch is daar op dit moment weer voor gekozen. Het hoofdbestuur hoopt dat het zo goed vindbaar is maar zoals al vaak geschreven: goede ideeën zijn altijd welkom.

Sommige regels zijn al tientallen jaren ongewijzigd, andere worden regelmatig aangepast of er ontstaan nieuwe. Soms waren ze werkelijk schriftelijk vastgelegd. Andere stonden alleen genotuleerd in bestuursvergaderingen of op een besluitenlijst. Lastig bij bestuurswisselingen enz..

Ze staan er ook nu nog niet allemaal op. Enkele moeten, hoewel al lang gebruikt, nog duidelijk op schrift gesteld worden maar het is de bedoeling dat ze uiteindelijk allemaal geplaatst worden.

 

Op de ALV van juni 2015 is in het huishoudelijk reglement een nieuw artikel opgenomen zodat het hoofdbestuur meer mogelijkheden heeft om zelf regels aan te passen of op te stellen. Dit is om praktische redenen besloten. Besluiten over aanpassingen zijn dan niet meer zo omslachtig en kunnen veel sneller ingevoerd worden. De leden hebben altijd het recht om ook bij deze regels wijzigingsvoorstellen in te dienen. (Zie artikel 19 van het HR)

 

Voor de duidelijkheid hieronder in het kort info over het beheer.

  • Voor het wijzigen van statuten zijn speciale regels zoals een twee derde meerderheid op een ALV en, na goedkeuring moeten ze ook nog door de Raad v Beheer goedgekeurd worden en daarna bij een notaris vastgelegd worden.
  • Huishoudelijk reglement (HR) kan gewijzigd worden op een ALV maar moet daarna ter goedkeuring voorgelegd worden bij de Raad v Beheer.
  • Het fokreglement (VFR) kan gewijzigd worden door de ALV maar moet na goedkeuring ook nog door de Raad v Beheer goedgekeurd worden. Tevens heeft de Raad van Beheer het recht om zonder overleg dwingende wijzigingen op te leggen.

Bovenstaande zijn maar een paar voorbeelden. veel andere regels enz. kunnen door het hoofdbestuur gewijzigd worden. 

 

Mocht iets niet duidelijk zijn, iets missen of niet duidelijk verwoord dan graag een mailtje naar de secretaris.

 


Ogenblik a.u.b. ...