Hoofdsponsor IFR IPO 2018

   

 

             ZOOBIO.NL

                Alles voor honden

 

                    

                     

 

           

 

                       

                        Clubblad NRC

                      Alleen voor leden   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

   Reglementen enz. Commissie

    Werkhonden Raad v Beheer

 

 

 

           

 

                     

                                                             

      

 

   

 

        

         

 

 

 

 

Super prestigebokaal

Om in aanmerking te komen voor de NRC Superprestige Bokaal moet men minimaal aan 3 Rottweilerwedstrijden hebben deelgenomen.

De mogelijk Rottweilerwedstrijden zijn:

 • NRC Africhtings Kampioenschap (AK)                      
 • Lemel bokaal                          RW Hoogeloon                      
 • Kruiken bokaal                       RW Tilburg                
 • 3 Gewesten bokaal                 RW Roosendaal                     
 • Piet Hein bokaal                     RW Flevoland            

Het wedstrijdseizoen loopt vanaf AK vorig jaar tot en met AK huidig jaar.

De criteria waaraan de wedstrijden en geleiders moeten voldoen zijn de volgende:

 1. Wedstrijden moeten onder auspiciën van de NRC zijn georganiseerd.
 2. Deelname is alleen mogelijk met Rottweilers met stamboom.
 3. Deelname aan het NRC AK is verplicht.
 4. Mocht men aan meer dan 3 wedstrijden deelnemen dan gelden de beste 3 resultaten maar één van die drie wedstrijden dient ook weer het NRC AK te zijn.
 5. De punten van de wedstrijd tellen alleen als alle onderdelen met voldoende zijn behaald.
 6. De geleider/eigenaar mag de beker houden als hij de beker 3 x achter elkaar heeft gewonnen en wel met dezelfde hond.
 7. Ook als men de beker in totaal 4 x heeft gewonnen, maar niet met dezelfde hond, mag men de beker behouden.
 8. De uitreiking van de Superprestige Bokaal zal ieder jaar plaatsvinden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in het najaar, na afloop van het wedstrijdseizoen, dus na het NRC AK.
 9. In alle gevallen waarin deze criteria niet voorzien, of bij enig geschil in de toepassing daarvan, beslist de Commissie Ondersteuning Sporthonden (COS) in overleg met het hoofdbestuur van de NRC.

 

 


Ogenblik a.u.b. ...