Hoofdsponsor IFR IPO 2018

   

 

             ZOOBIO.NL

                Alles voor honden

 

                    

                     

 

           

 

                       

                        Clubblad NRC

                      Alleen voor leden   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

   Reglementen enz. Commissie

    Werkhonden Raad v Beheer

 

 

 

           

 

                     

                                                             

      

 

   

 

        

         

 

 

 

 

IFR WK deelnemers selectie

Kwalificatie criteria:

   

Voorwaarden deelname aan IFR WK  voor NRC leden

De Nederlandse Rottweiler Club (NRC) zal jaarlijks een team samenstellen voor deelname aan het IFR WK.

Om deel uit te maken van het IFR WK team moeten deelnemers aan onderstaande voorwaarden voldoen en dienen zij zich te selecteren door deelname aan kwalificatiewedstrijden.

 

Kwalificatie criteria:

Deelname aan het NRC AK in hetzelfde jaar is verplicht om in aanmerking te komen voor deelname aan het IFR WK van dat jaar.

Aan minimaal 3 van de 4 kwalificatiewedstrijden dient men deel te nemen om voor deelname aan het IFR WK in aanmerking te komen.

De kwalificatie-resultaten moeten behaald worden in de periode vanaf de Lemel bokaal van het voorafgaande jaar en de sluitingsdatum van de inschrijving van het IFR WK van het jaar van deelname.

 

Kwalificatie-eisen

De volgende wedstrijden dienen als kwalificatiewedstrijd voor de selectie van IFR WK van het betreffende jaar:

 • Lemel bokaal in november van het jaar voorafgaand aan betreffend IFR WK – RW Hoogeloon
 • Kruiken bokaal in huidig jaar – RW Tilburg, maart/april
 • 3Gewesten bokaal in huidig jaar - RW Roosendaal op Pinkstermaandag
 • NRC Africhtings Kampioenschap (NKA) – juni/begin juli, 4 tot 8 weken na de 3Gewestenboklaal.

 

De datum voor het NKA is ook afhankelijk van CWH sperdatums en inschrijvingstermijn IFR IPO.

 

Het NRC Hoofdbestuur (NRC-HB) behoudt zich het recht voor om, in samenspraak met de COS, aangewezen kwalificatiewedstrijden te veranderen of toe te voegen. Eventueel op verzoek.

 

De Nederlandse kampioen is automatisch gekwalificeerd mits hij een ZEER GOED (270 punten) behaald.

 

De honden die op grond van de behaalde resultaten van het vorige jaar door de IFR gekwalificeerd zijn voor deelname in het volgende jaar komen automatisch  in aanmerking voor plaatsing in het Nederlandse team.

 

Puntentelling en voorwaarden

 • De volgorde voor selectie wordt bepaald door de behaalde punten van de drie beste resultaten op te tellen. Uiteraard degene met de meeste punten bovenaan.
 • Bij gelijke eindstand wordt de hond met de hoogste punten op het NKA boven de hond met hetzelfde aantal punten geplaatst.
 • Het aantal deelnemers wordt bepaald door het hoofdbestuur op voorstel van de COS.
 • Op een selectiewedstrijd wordt gekeurd door drie keurmeesters.   
 •  De NRC draagt € 150. bij aan de kosten van de keurmeesters per selectie wedstrijd.
 • Om spreiding van keurmeester te bevorderen mogen de keurmeesters pas definitief uitgenodigd worden na goedkeuring van de COS.
 • Een kwalificatiewedstrijd kan alleen meetellen voor de puntentelling wanneer deze minimaal met eindresultaat GOED (240 punten) wordt afgesloten.
 • Deelname staat alleen open voor Rottweilers met het IPO 3 certificaat.
 • Zowel de eigenaar als de geleider moet lid zijn van de NRC.
 • Geleider moet NRC lid zijn bij deelname aan de eerste selectiewedstrijd voor selectie IFR WK. 
 • Tijdens de selectieperiode is het niet toegestaan om als geleider van hond te wisselen.
 • Voorwaarden nationaliteit eigenaar.
  • Ten aanzien van de nationaliteit voor deelname aan IFR WK, hierbij worden de voorwaarden gevolgd zoals deze werden opgesteld in ‘Regulations for IFR Worldchampionship I.P.O. Decided upon in Roudnice nad Labem by the Meeting of the Delegates dd. 14.05.2015’, en deze zijn als volgt:
  • De geleider moet de nationaliteit van het land hebben, met een uitzondering voor hen die specifieke affiniteit hebben met het land of met de NRC 
 • Aan de hand van de resultaten selecteert het NRC HB in samenspraak met de COS de deelnemers en de eventuele reserves.

 

Overig:

 

 • Het NRC-HB zal een coach en, indien gewenst, een assistent aanstellen voor het IFR team.
 • Van de IFR WK teamleden (incl. de coach) wordt verwacht dat zij minimaal 5 dagen voor het IFR WK aanwezig zullen zijn op de afgesproken locatie in het organiserende land.
 • De IFR WK deelnemers en de coach verblijven zoveel mogelijk op dezelfde locatie, dat kan zijn een hotel, camping, pension of appartement. Dit wordt door de coach geregeld.
 • De NRC betaald het inschrijfgeld voor de deelnemers maar de geselecteerde deelnemers zullen verder geen vergoedingen uit NRC gelden ontvangen,
 • Er wordt door het IFR WK team actief naar sponsoren gezocht voor vergoeding van trainingspakken, reis- en verblijfsvergoedingen.
 • De NRC zal ook actief sponsoren werven die kunnen bijdragen in de kosten.
 • Er wordt van het IFR Team verwacht dat zij het ter beschikking gestelde trainingspak zoveel mogelijk dragen, in ieder geval tijdens de opening van het evenement, de wedstrijd zelf, en tijdens de sluiting van het evenement.
 • De geselecteerde deelnemers worden geacht deel te nemen aan de gezamenlijke trainingen tervoorbereiden op het IFR WK, tevens zullen er in het land waar het IFR WK gehouden wordt gezamenlijke trainingen plaats vinden. Deze trainingen kan eenieder naar eigen inzicht invullen. Waar en wanneer er trainingen plaats vinden wordt bepaald door de coach of diens vervanger
 • Het NRC-HB behoudt, in samenspraak met de COS, zich het recht voor om potentiële deelnemers, om andere reden dan de behaalde resultaten, door middel van een "wild card" uit te zenden c.q. niet uit te zenden
 • In alle gevallen waarin deze criteria niet voorzien, of bij enig geschil in de toepassing daarvan, beslist het NRC-HB in overleg met de COS.

 


Ogenblik a.u.b. ...