Hoofdsponsor IFR IPO 2018

 

             ZOOBIO.NL

                Alles voor honden

 

                    

                     

                       

                        Clubblad NRC

                      Alleen voor leden   

 

 

 

 

 

 

 

        

   Reglementen enz. Commissie

    Werkhonden Raad v Beheer

 

 

 

           

 

                     

                                                             

      

 

   

 

   

        

 

         

 

 

 

 

IFR wereldkampioenschap

Voorwaarden deelname aan IFR WK  voor NRC leden

De Nederlandse Rottweiler Club (NRC) zal jaarlijks een team samenstellen voor deelname aan het IFR WK.

Om deel uit te maken van het IFR WK team moeten deelnemers aan onderstaande voorwaarden voldoen en dienen zij zich te selecteren door deelname aan kwalificatiewedstrijden.

 

Kwalificatie criteria:

Kwalificatie-eisen

Deelname aan het NRC AK van het voorafgaande jaar is verplicht om in aanmerking te komen voor deelname aan het IFR WK.

Aan minimaal 3 van de 4 kwalificatiewedstrijden dient men deel te nemen om voor deelname aan het IFR WK in aanmerking te komen.

De kwalificatie-resultaten moeten behaald worden in de periode vanaf het NRC AK van het voorafgaande jaar en de sluitingsdatum van de inschrijving van het IFR WK van het jaar van deelname.

Kwalificatiewedstrijden

De volgende Rottweilerwedstrijden dienen als kwalificatiewedstrijd voor de selectie van IFR WK van het betreffende jaar:

 • NRC Africhtings Kampioenschap (NRC AK) van het jaar voorafgaand aan betreffend IFR WK
 • Lemel Bokaal van het jaar voorafgaand aan betreffend IFR WK – RW Hoogeloon
 • Kruiken Bokaal huidig jaar – RW Tilburg
 • Drie Gewesten Bokaal huidig jaar - RW Roosendaal
 •  Het NRC Hoofdbestuur (NRC-HB) behoudt zich het recht voor om, in samenspraak met de Commissie Ondersteuning Sporthonden (COS), de aangewezen kwalificatiewedstrijden te veranderen.
 •  
 • Puntentelling

  De plaatsen behaald in de eindrangschikking in de diverse kwalificatiewedstrijd, is bepalend voor het eindresultaat en de deelname.

  De drie beste plaatsingen behaald op de deelgenomen kwalificatiewedstrijden zijn bepalend. Plaats 1 geeft recht op 1 punt, plaats 2 op 2 punten enz.

  De geleiders met het laagste totaal aantal behaalde punten komen voor deelname in aanmerking.

  Een kwalificatiewedstrijd kan alleen meetellen voor de puntentelling wanneer deze minimaal met eindresultaat GOED wordt afgesloten.

  Voorwaarden voor deelname:

  Deelname staat alleen open voor Rottweilers met het IPO 3 certificaat, waarbij zowel de eigenaar als de geleider lid zijn van de NRC.

  Geleider is minimaal 1 jaar NRC lid bij deelname aan de eerste selectiewedstrijd voor selectie IFR WK. 

  Tijdens de selectieperiode is het niet toegestaan om als geleider van hond te wisselen.

  Voorwaarden nationaliteit eigenaar.

  Ten aanzien van de nationaliteit voor deelname aan IFR WK, hierbij worden de voorwaarden gevolgd zoals deze werden opgesteld in ‘Regulations for IFR Worldchampionship I.P.O. Decided upon in Roudnice nad Labem by the Meeting of the Delegates dd. 14.05.2015’, en deze zijn als volgt:

 • De geleider moet de nationaliteit van het land hebben, met een uitzondering voor hen die specifieke affiniteit hebben met het land of met de NRC 

Aan de hand van de resultaten selecteert het NRC HB in samenspraak met de COS de deelnemers en de eventuele reserves.

 

Overige voorwaarden:

 

Het NRC-HB zal een coach aanstellen voor het IFR team.

Van de IFR WK teamleden (incl. de coach) wordt verwacht dat zij minimaal 5 dagen voor het IFR WK aanwezig zullen zijn op de afgesproken locatie in het organiserende land.
De IFR WK deelnemers en de coach verblijven zoveel mogelijk op dezelfde locatie, dat kan zijn een hotel, camping, pension of appartement. Dit wordt door de coach geregeld.


Er wordt door het IFR WK team actief naar sponsoren gezocht voor vergoeding van trainingspakken, reis- en verblijfsvergoedingen

Er wordt van het IFR Team verwacht dat zij het ter beschikking gestelde trainingspak dragen tijdens de opening van het evenement, de wedstrijd zelf, en tijdens de sluiting van het evenement.
De geselecteerde deelnemers zullen in principe geen vergoedingen uit NRC gelden ontvangen, in welke vorm dan ook, tenzij door het NRC-HB anders wordt besloten.

De geselecteerde deelnemers worden geacht deel te nemen aan de gezamenlijke trainingen ter voorbereiden op het IFR WK, tevens zullen er in het land waar het IFR WK gehouden wordt gezamenlijke trainingen plaats vinden. Deze trainingen kan eenieder naar eigen inzicht invullen. Waar en wanneer er trainingen plaats vinden wordt bepaald door de coach of diens vervanger

 

Het NRC-HB behoudt, in samenspraak met de COS, zich het recht voor om potentiële deelnemers, om andere reden dan de behaalde resultaten, uit te zenden c.q. niet uit te zenden.

In alle gevallen waarin deze criteria niet voorzien, of bij enig geschil in de toepassing daarvan, beslist de COS in overleg met het NRC HB.

 


Ogenblik a.u.b. ...