Hoofdsponsor IFR IPO 2018

   

 

             ZOOBIO.NL

                Alles voor honden

 

                    

                     

 

           

 

                       

                        Clubblad NRC

                      Alleen voor leden   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

   Reglementen enz. Commissie

    Werkhonden Raad v Beheer

 

 

 

           

 

                     

                                                             

      

 

   

 

        

         

 

 

 

 

Aanmelden Lemel bokaal RW Hoogeloon

Voor de africhtingswedstrijd voor Rottweilers om de Lemel bokaal te Hapert, georganiseerd door de N.R.C. Rottweilerwerkgroep Hoogeloon e.o. op Zondag 11-11-2018

SLUITING VAN DE INSCHRIJFDATUM:  4-11-2018

 

Het inschrijfgeld à EUR 22,50 kan overgemaakt worden op  Rekeningnummer: NL32RABO 0136883745

Ondergetekende verklaart dat, voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond, gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet verkeerd heeft in omstandigheden waardoor gevaar voor besmettelijke hondenziekte of enig andere ziekte van besmettelijke aard te vrezen valt.

 

Hij/zij verklaart voorts dat de hond niet te zullen inzen­den, indien aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd nog mochten voordoen.

Hij/zij verklaart zich te zullen houden aan bepalingen, regle­menten en statuten van de Raad van Beheer.

 

Keurmeesters: A: C.Janssen,  B: R. Zainal,  C: T.v.Oirschot

 

Pakwerkers :  Kort: Gium Beaurent. Lang Sylvano Baas.

 

Spoorlegger : Leo de Jong

 

De organiserende vereniging houdt zich het recht voor inschrij­vingen zonder opgaaf van reden te weigeren.

De organiserende vereniging is niet aansprakelijk voor ontvreem­ding of verlies van eigendommen en/of honden of schade toege­bracht aan eigendommen, honden en personen.

*: Moet ingevuld worden

*
*
*
*
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
(dd-mm-jjjj)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

 


Ogenblik a.u.b. ...