Hoofdsponsor IFR IPO 2018

 

             ZOOBIO.NL

                Alles voor honden

 

                    

                     

                       

                        Clubblad NRC

                      Alleen voor leden   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   Reglementen enz. Commissie

    Werkhonden Raad v Beheer

 

 

 

           

 

                     

                                                             

      

 

   

 

        

         

 

 

 

 

Clubmatch info

Het hoofdbestuur nodigt iedereen graag uit voor de kampioenschapclubmatch te houden op het terrein van de NRC werkgroep " De Kempen" op haar terrein aan het Scoutingpad 9 te Valkenswaard op zondag 6 mei 2018. Het is een kampioenschap clubmatch.   Aanvang 9.30

 

Klasse indeling

Er kan ingeschreven worden in de volgende klassen:

. Jongste puppyklas voor honden van 4 tot 6 maanden.

. Puppyklas voor honden van 6 tot 9 maanden.

. Jeugdklas voor honden van 9 tot 1-8 maanden.

. Jonge hondenklas voor honden van 15 tot 24 maanden.

. Openklas voor honden ouder dan 15 maanden.

. Fokkersklas voor honden vanaf 9 maanden, die door de inschrijver zijn gefokt.

. Gebruikshondenklas voor gebruikshonden vanaf 15 maanden.

. Kampioensklas voor honden met een FCI kampioenstitel.

. Veteranenklas voor honden vanaf 8 jaar.

 

De verdeling per keurmeester is als volgt:

 

 Jouni Nummela                              Carsten Capral Henriksen             George Ioannidis

Reuen Puppyklas                            Reuen Jongste puppyklas               Teven Jongste puppyklas

Reuen Tussenklas                  Reuen Jeugdklas                             Teven Jeugdklas

Reuen Gebruikshonden                  Reuen Openklas                              Teven Openklas

Reuen Veteranenklas                      Reuen Fokkersklas                          Teven Fokkersklas

Teven Puppyklas                            Reuen Kampioensklas                    Teven Kampioensklas

Teven Tussenklas                           

Teven Gebruikshondenklas

Teven Veteranenklas

 

Wijziging klassen

Het bestuur behoudt zich het recht voor klassen onder te brengen bij andere keurmeesters als daar een goede reden voor is bv: Het aantal inschrijvingen of verhindering van keurmeester.

Het komt zelden voor dat er gewisseld moet worden.

Inschrijfgeld

Voor baby- en puppy klasse        € 30,00

Voor alle andere klassen              € 45,00

 

Wanneer men contant bij de ingang het inschrijfgeld betaalt zijn wij genoodzaakt € 5,00 administratiekosten in rekening te brengen.

 

Adverteren

Het is mogelijk om een advertentie in de catalogus te plaatsen deze moet uiterlijk 15 april in ons bezit zijn. Het gaat om hele pagina's.

Kennel- en/of dekreu advertenties         € 25

Commerciële advertenties                         € 35

 

Keuringen en plaatsingen

De honden worden eerst gekeurd maar nog niet geplaatst. Er worden vier honden per klas (mits U of ZG, voor puppy's B of VB) aangewezenen welke 's middags terug komen in ring voor de plaatsingen en de eindkeuringen. Dit gebeurd uiteraard door dezelfde keurmeester die de klasse gekeurd heeft en bij de eindkeuringen volgens de regels van de Raad v Beheer.

 

Gebruikshondenklas/kampioensklas

Voor inschrijving in de gebruikshondenklas en de kampioensklas moet een kopie van de verklaring bijgevoegd worden dat de betreffende hond in deze klasse ingeschreven mag worden. Deze verklaring wordt afgegeven door de overkoepelende landelijke organisatie van het land waarin de hond geregistreerd is.

Voor Nederland is dat de Raad v Beheer.

UV-Bokaal

Wie in aanmerking wil komen voor het winnen van de voor Nederlandse honden (reu en teef), beschikbaar gestelde wisselprijzen de "UV BOKAAL" moet een fotokopie van het UV diploma meezenden. Indien je na de inschrijving het UV behaalt, kan de kopie op 6 mei voor aanvang uur bij het secretariaat ingeleverd worden.

Als eerste komt voor de schaal in aanmerking de beste reu met UV uit de openklasse mits met "U" of "ZG" beoordeeld. Indien er geen hond uit de openklasse in aanmerking komt volgt de fokkersklasse,  veteranenklas, kampioensklas en als laatste de  gebruikshondenklas .

Importhonden

Honden die geïmporteerd zijn uit het buitenland dienen overgeschreven te zijn in het NHSB of je dient een schriftelijk bewijs van de aanvraag met de inschrijving mee te sturen.

 

Inschrijven

Inschrijven kan via onze website de site:

http://www.rottweiler.network en dan bij aanmelden / inschrijven /  Aanmelden kampioenschap clubmatch. 

Gelijktijdig dient het inschrijfgeld overgemaakt te worden op NL55 RABO 0L26657L06 t.n.v. EVENEMENTEN N.R.C.

Het inschrijfgeld is inclusief catalogus.

Graag zo spoedig mogelijk inschrijven.

Je inschrijving moet in ieder geval op 22 april bij ons binnen zijn.

Het inschrijfformulier dient duidelijk en volledig ingevuld te worden. Neem de stamboom erbij om te voorkomen dat er fouten gemaakt worden. Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren kunnen niet geaccepteerd worden.

 

Te behalen titels

NRC Clubwinner 2018                    Beste reu, dubbel CAC (mits Uitmuntend)

NRC Clubwinster 2018                   Beste teef, dubbel CAC (mits Uitmuntend)

NRC Clubjeugdwinner 2018         Beste reu jeugdklasse  

NRC Clubjeugdwinster 2018        Beste teef jeugdklasse

NRC beste pup                                 Beste pup uit de vier puppyklassen.

Winnaar UV bokaal                         Zie eerder in dit stuk

Clubwinnaar 2018                            Beste van het ras

Wat gebeurt er?

De binnenkomst is tussen 8 en 9.30 uur. Om 9.30 uur beginnen de exterieurkeuringen. Via de geluidsinstallatie wordt omgeroepen welke nummers er aan de beurt zijn, maar je blijft zelf verantwoordelijk tijdig in de ring te zijn. Kleinere klassen worden in één keer in de ring verwacht, grotere worden vaak in groepen verdeeld maar dit is afhankelijk van de wens van de keurmeester. De hond wordt gekeurd en

 

beschreven, deze beschrijving kun je na afloop ophalen bij het secretariaat. De vier beste honden komen 's middags in de erering, waar deze in volgorde geplaatst worden. Daarna volgen nog de plaatsingen van besten uit diverse klassen zoals: Beste baby, Beste pup, Beste Jeugdhond, Beste Teef en Beste Reu en uiteindelijk een beste van de clubmatch, welke de titel Clubwinaar 2018 mag dragen.

 

Ringpersoneel

Wij zoeken elk jaar mensen voor de functie van ringmeester, ‘schrijver’ (op de laptop in Word) en evt. ringcommissaris. Wil je een helpende hand bieden als ringpersoneel, meld je dan aan bij: nrcfokzaken@gmail.com

 

Voor het eerst?

Voor beginnende exposanten nog het volgende. De hond wordt door de keurmeester in "stand" beoordeeld. Zorg je er voor dat je hond een aantal minuten mooi strak stil kan staan.

Het gangwerk wordt beoordeeld, hierbij moet de hond rustig aan de linkerkant naast je draven op de manier zoals de keurmeester aangeeft.

Ook het gebit moet getoond worden, d.w.z. de voortanden moeten scharend sluiten. Dit kan de keurmeester alleen zien als je de bek dicht houdt terwijl je de vooste lippen iets van elkaar doet.

Daarna wil de keurmeester de rest van het gebit zien, waarbij de bek geopend moet worden, vooral de kleine kiesjes meteen achter de hoektanden wil de keurmeester zien. Bij het gebit tonen moet je oppassen dat je niet met de andere vingers de ogen of de neus van de hond dicht houdt. Blijf rustig, met geweld lukt het nooit. Oefen al deze dingen tevoren, het beste kan dit op een cursus ringtraining die bij bijna elke kynologenclub wordt gegeven. Alleen thuis oefenen zonder vreemden is vaak niet voldoende, zorg je er in ieder geval voor dat het ook goed gaat met, voor de hond vreemde mensen erbij. 

Op onze site kun je zien hoe dat gaat, dat staat bij INFO EVENEMENTEN en dan bij INFO RASSTANDAARDTEST.

 

Niet tevreden?

Als je, een in je ogen te lage beoordeling krijgt, terwijl de hond zijn gebit niet wil laten zien, of zich op andere wijze niet op z'n best laat zien, moet je niet ontevreden zijn over de keurmeester, die kan alleen beoordelen wat zij/hij ziet en kan op zo'n dag ook niet voor iedere hond een kwartier uittrekken.

 

Je moet zorgen dat je hond goed voorbereid is en zich van zijn beste kant laat zien. En mocht het dan ondanks alle goede voorbereiding toch niet goed lukken of het resultaat tegenvallen, wees dan sportief; We zijn met een hobby bezig en ook de beste heeft wel eens een slechte dag, volgende keer beter.

 

Gedrag

Het gedrag van honden neemt in onze maatschappij een steeds belangrijkere plaats in. Ook op onze clubmatch zullen we daar meer en meer rekening mee moeten houden. Steeds meer keurmeesters laten honden die uitvallen naar andere honden verwijderen. Dit komt vooral voor in de openklas en de jongehondenklas, wat toch vaak toegeschreven kan worden aan onvoldoende training en onervaren geleiders. Vaak zijn dit honden die zich thuis heel goed gedragen, maar waarschijnlijk door de andere omstandigheden en plaatsen waar veel honden dicht bij elkaar staan, voelen ze zich niet op hun gemak. De ene actie lokt de andere reactie uit, tot grote verbazing van de eigenaar die dit ook nog nooit heeft meegemaakt. Wees hierop voorbereid en zorg voor voldoende afstand. Laat uw  hond niet met andere honden spelen ook al gaat dat anders altijd goed. Stoelen en tassen kun je ook

naderhand ophalen, de auto staat vlakbij.

 

Zorg dat je de handen vrij hebt voor de hond en laat je niet verrassen, heus jou hond kan het ook doen en dan moet je snel kunnen corrigeren.

Er zijn landen waar een hond direct verwijderd wordt als hij uitvalt, dit wordt dan genoteerd en als dat op een volgende tentoonstelling weer gebeurt mag hij nooit meer terugkomen.

Het blijkt dat honden die in Europa erg lastig in de ring waren en naar dergelijke landen geëxporteerd werden zich daar als lammetjes kunnen gedragen. Blijkbaar is hier met training toch wel iets aan te doen.

 

Verdere wetenswaardigheden

Weet u dat …..?

             Er voldoende parkeerruimte is.

             Er geen benches (hokjes) zijn.

             De keuringen buiten plaatsvinden.

             De exterieur keuring om 9.30 uur begint

             Je dan op het terrein moet zijn en dus op tijd op het parkeerterrein.

             Je niet de enige zult zijn die naar binnen moet.

             Voldoende consumpties tegen vriendelijke prijzen te verkrijgen zijn.

             Er om acht uur koffie verkrijgbaar is.

             Iedere exposant zelf dient te zorgen tijdig aanwezig en in de ring te zijn ook indien je

                 meerdere honden inschrijft.

             Iedere exposant de aanwijzingen van ringpersoneel enz. dient op te volgen.

             Iedere exposant zich dient te onderwerpen aan het oordeel van de keurmeester.

             Iedere exposant wordt geacht op de hoogte te zijn van de reglementen van de RvB.

             Iedere exposant een certificaat en keurrapport krijgt en de eerste 4 geplaatsten een prijs.

             Iedere exposant persoonlijk verantwoordelijk is voor aangerichte schade aan derden.

             De NRC wijst in deze iedere aansprakelijkheid af.

             De exposant voldoende verzekerd dient te zijn.

             Monorchide of cryptorchide reuen gediskwalificeerd worden.

             Parforce  en/of prikbanden niet zijn toegestaan.

             Gevaarlijke honden geweigerd / verwijderd kunnen worden.

             Je een goede halsketting en riem moet hebben.

             Je een drinkbak voor de hond mee moet nemen.

             Er voldoende ruimte is om de hond uit te laten buiten het veld.

             De hond niet los mag lopen op of in de buurt van het veld.

             Indien je zelf een kooi mee neemt deze groot genoeg moet zijn.

             Ook in deze kooi de hond zich dient te gedragen.

             Het nummer wat je bij binnenkomst krijgt duidelijk zichtbaar moet dragen in de ring.

             Je bij binnenkomst een catalogus krijgt.

             Je zelf in de gaten moet houden wanneer je aan de beurt bent.

             Als de hond er verzorgt uitziet dit in zijn en dus in jouw voordeel is.

             Inschrijvers ongeveer een week tevoren bericht ontvangen.

             Je allen van harte welkom bent.

             Je met vragen bij het hoofdbestuur terecht kunt.

             De Raad v Beheer en zijn medewerkers streng toezien dat "dubbel handling" niet plaatsvindt.

Het bestuur van de NRC en de NRC Rottweilerwerkgroep " ??      " wensen alle deelnemers een succesvolle Kampioenschapsclubmatch!  

Wij hopen u allen te mogen begroeten 6 Mei a.s.


Ogenblik a.u.b. ...