Hoofdsponsor IFR IPO 2018

   

 

             ZOOBIO.NL

                Alles voor honden

 

                    

                     

 

           

 

                       

                        Clubblad NRC

                      Alleen voor leden   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

   Reglementen enz. Commissie

    Werkhonden Raad v Beheer

 

 

 

           

 

                     

                                                             

      

 

   

 

        

         

 

 

 

 

Aanvraag lidmaatschap

Hieronder de tarieven voor het lidmaatschap enz.. en het aanmeldingsformulier.

€ 10,00

Eenmalig entreegeld.

€ 40,00

Contributie per kalenderjaar.

€ 50,00

Aanmelding nieuw lid (inclusief eenmalig entreegeld)

€ 70,00

Als je lid wordt tussen 1 mei en 1 oktober. je betaalt dan de helft van de contributie mits je tegelijk de contributie voor het volgende jaar voldoet.

€ 50,00

Als je lid wordt na 1 oktober. Wij gaan er dan vanuit dat je per 1 januari van het daar opvolgende jaar lid wil worden.

€ 55,00
€ 40,00

Contributie voor buitenlandse leden per kalenderjaar of
indien gekozen wordt voor een digitaal clubblad.

€ 65,00
€ 50,00

Aanmelding van buitenlands lid (inclusief eenmalig entreegeld) of
indien gekozen wordt voor een digitaal clubblad.

€ 15,00

Contributie voor huis- en jeugdleden per kalenderjaar.

€ 25,00

Aanmelding van huis- en jeugdlid.

De eerste betaling graag zelf overmaken op rekening: NL54RABO 033 67 20 130 t.n.v. N.R.C. te Baarn met vermelding "aanvraag lid". Volgende jaren wordt het lidmaatschapsgeld automatisch geïncasseerd waarbij een korting van € 2,50 van toepassing is. Je aanvraag wordt in behandeling genomen zodra de betaling ontvangen is. Je maakt hieronder zelf de keuze welk type lidmaatschap je kiest.

 

Een paar redenen waarom u lid zou willen worden van de Nederlandse Rottweiler Club (NRC):

  • Je ontvangt 4 x per jaar het clubblad "De Rottweiler", waarin veel informatie over ons ras staat.
  • Je ontvangt jaarlijks een lidmaatschapspasje dat je nodig hebt, als je deel wilt nemen aan een VZH- of IPO-examen, voor het eerste jaar een brief.
  • Je wordt op de hoogte gehouden van evenementen die de Nederlandse Rottweiler Club organiseert.
  • Je kunt meedenken over het beleid dat we als club voeren.
Graag voorletters en eerste letter voor- en achternaam beginnen met een hoofdletter, het komt exact zo in de administratie.

Je gegevens worden alleen gebruikt door daartoe bevoegde personen en alleen voor clubactiviteiten.

Naam, adres en woonplaatst worden in het clubblad en op de site gepubliceerd i.v.m de ballotage.

*: Moet ingevuld worden

*
*
*
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
(dd-mm-jjjj)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

      Lees ook de info die hier verschijnt na inzenden.

De eerste betaling graag gelijktijdig zelf overmaken op rekening:  NL54 RABO 033 67 20 130 t.n.v. N.R.C. te Baarn met vermelding "aanvraag lid".


Ogenblik a.u.b. ...